Tag: Each for Equal

SC Asset ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) [PR]

“เพราะความเท่าเทียมในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการเกื้อกูลและส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่กัน” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามธีมประจำปีนี้ คือ  “Each for Equal”  ด้วยการเชิญชวนพนักงาน SC  และ ผู้เช่าอาคาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาร่วมถ่ายรูปและร่วมทำท่า "มือขนานกัน" ซึ่งเป็นเครื่องหมาย "="...
- Advertorial -