Tag: E-commerce Trends 2020

12 เทรนด์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย บน​ Landscape ที่เปลี่ยนไป ในปี 2020

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ตามข้อมูลของ ETDA ที่สำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในปี 2561 พบว่ามีมูลค่ากว่า 3.15 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 2.76 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 14% โดยคาดการณ์แนวโน้มตลาดยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายๆ ปัจจัยที่เข้ามาขับเคลื่อนการเติบโต โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน​ และความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น ส่งผลให้ทั้งจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยเติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   โดยพบว่าในทุกเซ็กเตอร์ธุรกิจทั้ง B2B (Business to Business),...
- Advertorial -