Tag: dtac Signal amplification continuously doubling

ดีแทค ลุยไม่หยุด ขยายสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง ทำสถิติเพิ่ม 2 เท่าใน 1 ปี [PR]

ดีแทคเผยครึ่งปีหลังลุยต่อพัฒนาโครงข่ายพร้อมขยายสัญญาณต่อเนื่อง หลังปีที่ผ่านมาเร่งขยายสถานีฐานจนทุบสถิติเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม เล็งติดตั้งคลื่นย่านความถี่ต่ำทั้ง 900 MHz และคลื่นล่าสุด 700 MHz ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยดีแทคพัฒนาโครงข่ายไม่หยุด สร้างสถิติเร็วที่สุดขยายสถานีฐานทุกคลื่นรวมกันมากถึง 21,146 สถานีในปีเดียว (ก.ค. 61-มิ.ย. 62) เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับรายงานข้อมูลจำนวนสถานีฐานในรายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กสทช. ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2560...
- Advertorial -