Tag: Drive Award 2017

7 สุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เวที DRIVE AWARD 2017

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล จาก 32 รายชื่อชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญและเป็นเครื่องการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับประเทศนายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน ด้านการศึกษาทางธุรกิจ หรือThe Pillar of the Kingdom...
- Advertorial -