Tag: DONT Journal

ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด: การรับมือของ DONT นิตยสารฟรีก๊อปปี้ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์ถูกท้าทาย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนนิตยสารหลายเจ้าต้องปิดตัวลง นิตยสารถูกจัดให้เป็น “สื่อเก่า” ที่กำลังถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์ซึ่งถูกมองว่าเป็น “สื่อใหม่” ที่ช่วงชิงคนอ่านและเงินค่าโฆษณาไป  อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์เช่นนี้ DONT Magazine คือนิตยสารที่ปรับตัวจนผ่านพ้นวิกฤตของสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยการหันมาผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอโปรดักชั่นเพื่อรองรับกระแสการทำโฆษณาที่เปลี่ยนไปของแบรนด์ต่างๆศรัณย์ ตั้งเทวนนท์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัท แอมบิเชียส จำกัด เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาเช่นกันทำให้ยอดโฆษณาลดลง 20-30% ปีนี้จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานใหม่และแบ่งรายได้ออกเป็น 3...
- Advertorial -