Tag: Digital Quotient

เอไอเอส เปิดแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” รณรงค์ปลูกจิตสำนึก การใช้ชีวิตในโลก Digital อย่างยั่งยืน [PR]

เอไอเอส เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” ประกาศภารกิจยิ่งใหญ่ “อุ่นใจไซเบอร์” สำหรับเยาวชน การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) การพัฒนาระบบคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net...
- Advertorial - ADFEST 2020