Tag: D-Land say no to plastic bag

ดี-แลนด์ฯ ผุดโครงการ “ถุงผ้ากู้โลก” และ “ถุงผ้ารักษ์โลก” ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างยั่งยืน [PR]

จากข้อมูลอันน่าตกใจที่ประเทศไทยติดอันดับอยู่ในประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยมีมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งเฉพาะในกรุงเทพฯ อย่างเดียว มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวันเลยทีเดียวนี่คือการส่งสัญญาณครั้งสำคัญที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยเริ่มตื่นตัวและหันมารวมพลังกันด้วยการออกนโยบายและแคมเปญที่เกี่ยวกับการลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจและเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากที่สุด ณ ขณะนี้ คือกระแสการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย ที่ได้เริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่ภาครัฐบาล ห้างร้าน รวมถึงประชาชนที่พร้อมใจกันลดใช้ถุงพลาสติก ไปจนถึงกลุ่มองค์กรที่อาจจะดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ก็มีการผลักดันนโยบายดีๆ ออกมาช่วยสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกแรงบริษัท...
- Advertorial -