Tag: CREATIVE EXCELLENCE

Creative Excellence : 3 เทรนด์โลกกำหนดอุตสาหกรรม “สร้างสรรค์”

D&AD Awards รางวัลรูปทรงแท่งดินสอ คืออีกหนึ่งรางวัลแด่คนสร้างสรรค์ ที่ควรค่าแก่การครอบครอง เพราะความโหดหินของหลักเกณฑ์การพิจารณาการรันตีได้ว่าผลงานที่ผ่านเวทีนี้มีความเป็นเลิศทั้งความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์D&AD  ออกรายงาน “CREATIVE EXCELLENCE” ที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากผลงานที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้าย 25,000 ชิ้น ในปี 2016-2017  สรุปธีมหลักที่จะเป็นความท้าทายต่อโลกของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการโฆษณาและการออกแบบรวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละธีมด้วย  + THEME 01 : REDEFINING HUMAN  นิยามใหม่ของความเป็นมนุษย์ +ความท้าทาย : เทคโนโลยีกำลังทำให้ศักยภาพของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัด ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...
- Advertorial -