Tag: CPV Food Binh Phuoc

ซี. พี. เวียดนาม เปิดคอมเพล็กซ์ผลิตไก่ครบวงจร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PR]

บริษัท ซี. พี. เวียดนามคอร์ปอเรชั่น หรือ ซี. พี. เวียดนาม เปิดโครงการคอมเพล็กซ์โรงงาน CPV Food Binh Phuoc ผลิตไก่ครบวงจร ทั้งอาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหารแปรรูปอย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ทางตอนใต้ของเวียดนามโดยเป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก แห่งแรกของเวียดนาม และมีขนาดใหญ่ รวมถึงทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตอาหารของประเทศเวียดนาม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับโลกโครงการคอมเพล็กซ์...
- Advertorial -