Tag: Consumer Sentiment Study

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนยังมีหวัง! ผู้บริโภคยังอยากซื้อบ้าน แต่ขอคิดเยอะขึ้น

ถึงตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้น จนหลายกิจกรรมสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติอีกครั้ง แต่ต้องยอมรับว่า หลังการมาของวิกฤตโควิด สร้างความบอบช้ำให้ธุรกิจอย่างมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในด้านสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค และกำลังซื้อ ส่งผลให้การทำธุรกิจจากนี้ไปต้องปรับตัวและเริ่มต้นคิดโมเดลใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่จะเกิดขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะสูญเสียฐานลูกค้าที่สร้างมายาวนานไปให้กับคู่แข่งที่สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าในชั่วพริบตาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่บอบช้ำอย่างหนักจากพิษโควิด-19 โดย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ได้จัดทำผลสำรวจ Consumer Sentiment Study H2...
- Advertorial -