Tag: Colle+McVoy

ออฟฟิศในฝัน ใครติ๊ดบัตรเข้าออฟฟิศ รับเบียร์ไปดื่มฟรีๆ !!

เพื่อกระตุ้นให้พนักงานติ๊ดบัตรก่อนเข้างาน เอเจนซีโฆษณา Colle+McVoy  ปิ๊งไอเดียจึงตัดสินใจมอบ 'เบียร์' สำหรับตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติตาม  พวกเขาสร้างเครื่อง TapServer ขึ้นมา คอยควบคุมการปล่อยเบียร์ ด้วยเทคโนโลยี RFID และระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถกรอกเบียร์ใส่แก้วก็ต่อเมื่อติ๊ดบัตรแล้วเท่านั้น แหม่ ถ้าแบบนี้ มีหวังเราได้ติ๊ดบัตรทั้งวันแน่ๆ ที่มา: designitax
- Advertorial -