Tag: Co-op Click

สหกรณ์การเกษตรฯ จับมือสหกรณ์แท็กซี่ พร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหารถึงบ้าน

ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศพร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหาร ทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ นม ผักผลไม้ และอาหารแปรรูปให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจับมือสหกรณ์รถแท็กซี่ เปิดรับออเดอร์ผ่านแอป Co-op Click  ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสาร นม UHT  ปลากระป๋อง กาแฟ น้ำปลา น้ำตาลและน้ำดื่ม พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้าน ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  คุณพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรกว่า...
- Advertorial - ADFEST 2020