Tag: city library

‘หอสมุดเมือง’ ห้องหนังสือ 24 ชั่วโมง ภารกิจผลักดันแลนด์มาร์กใหม่..ให้กรุงเทพฯ

หลังจากกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก เมื่อปี 2556 ส่งผลให้ต้องดำเนินภารกิจมากมาย เพื่อให้สำเร็จตามพันธสัญญาของการคัดเลือกครั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจที่ต้องทำให้ลุล่วงคือ การก่อสร้างหอสมุดเมือง เพื่อให้บริการการอ่านแก่ประชาชนในเมืองหลวง และยังสามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวประจำกรุงได้อีกด้วยโดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 กรุงเทพมหานคร ได้ทำการเช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน จำนวน 30 ปี ปีละ 24 ล้านบาท...
- Advertorial -