Tag: China International Import Expo 2019

เจียไต๋ ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) 2019 โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่สากล [PR]

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปจัดแสดงในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ China International Import Expo (CIIE) 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมแห่งชาติ (NECC-National Exhibition and Convention Center) นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงศักยภาพในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนเจียไต๋...