Tag: Chief Finance Officer

AIS แต่งตั้ง ‘ธีร์ สีอัมพรโรจน์’ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน [PR]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศแต่งตั้ง นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Finance Officer: CFO) รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์...

LATEST POST

MOST POPULAR