Tag: Chaopraya River

Icon Siam สัญลักษณ์ใหม่ของสยามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา มูลค่าลงทุน 5หมื่นล้านบาท [PR]

  พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และเป็นโครงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ภาคเอกชนไทยเคยทำมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ได้ฤกษ์เปิดองค์ประกอบสำคัญของโครงการเป็นครั้งแรก พร้อมประกาศชื่อของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ โดยให้ชื่อว่า “ไอคอนสยาม” (Icon Siam) โครงการที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย และคนไทยทั้งชาติ ซึ่งได้เดินหน้าเริ่มงานก่อสร้างแล้วแห่งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าแห่งยุค ที่ล้ำเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2 อาคาร คอนโดมิเนียมที่พักอาศัยมาตรฐานระดับโลกที่หรูหราสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2 อาคาร และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ทั้ง 7 ที่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการขนานนามให้เป็น...
- Advertorial - ADFEST 2020