Tag: Cards & Payments Asia 2015

ธนาคารธนชาตรับรางวัลผู้นำธุรกิจบัตรพรีเพดของเมืองไทย [PR]

นายปริญญา จินันทุยา (ซ้าย) ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจบัตรชำระเงินและร้านค้ารับบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล “The Best Co-Branded Card” ในงาน Cards & Payments Asia 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จในฐานะผู้นำธุรกิจบัตรพรีเพดของเมืองไทยโดยธนาคารธนชาตได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร บริษัทในเครือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง3 ของไทย ให้เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในการร่วมพัฒนา นวัตกรรมการชำระเงินในรูปแบบ Electronic...
- Advertorial -