Tag: C.P.INTERTRADE

ข้าวตราฉัตร สนับสนุนร้านอาหาร SME สู้ภัยโควิด-19 ลุยตลาดออนไลน์ ปรับตัวสู่ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ภายใต้แนวคิด “Social DISHtancing-ห่างกัน แต่ไม่ห่างความอร่อย”...

ข้าวตราฉัตร จึงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทย เปิดโครงการฯ ช่วยเหลือธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติโควิด-19 ในตอนนี้ จากกระแส “เว้นระยะห่างทางสังคม” เกิดเป็นแนวคิดใหม่ “Social DISHtancing-ห่างกัน แต่ไม่ห่างความอร่อย” โดยนำร่องกว่า 50 ร้านค้าพันธมิตร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังคงเปิดให้บริการกับประชาชน ผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ปรับตัวธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยบริการแบบ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ผ่านช่องทาง...

“ข้าวตราฉัตร” จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” ชวนคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมลงนาม MOU ผลักดันข้าว...

“ข้าวตราฉัตร” จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ของ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด จัดงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 (3rd World’s Hom Mali Rice Harvesting Day) ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อน...
- Advertorial -