Tag: Brand Memory

6 กลยุทธ์ใหม่ ทำการตลาดยุค Insight Centric เมื่อแบรนด์ต้องมีเสน่ห์กว่าที่เคย

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินนักการตลาดหรือนักสร้างแบรนด์ บอกแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จด้วยการทำให้แบรนด์มีชีวิต ทำให้แบรนด์กลายเป็นคน รวมทั้งการสร้างคาแร็คเตอร์หรือบุคลิกภาพที่เด่นชัดให้กับแบรนด์ เพื่อให้คนรู้จักและจำได้ แต่ในความเป็นจริง เพียงแค่การทำให้แบรนด์ดูมีชีวิตและเป็นที่รู้จักหรือมีคนจำแบรนด์ได้ ไม่เพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ เพราะสิ่งสำคัญที่มากกว่าแค่การทำให้เป็นที่รู้จัก คือการทำให้คนยอมรับ ยอมซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์นั้น และเหนือสิ่งอื่นใดคือแบรนด์เหล่านั้นสามารถทำให้ผู้บริโภครักได้วัดพลังแบรนด์ผ่าน 4 ปัจจัยในงาน The Most Powerful Brands of Thailand 2018 ของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...
- Advertorial -