Tag: BRADAY

วาโก้จริงจังเรื่องกำจัดบรา กับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปี 10 รับและกำจัดถูกวิธีไปแล้ว เกือบ 5 แสนตัว [PR]

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในวาโก้ นอกจากให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงทุกวัยแล้ว ยังให้ความสำคัญในการดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เพราะคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงเกิดโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ชวนคนไทยร่วมบริจาคบราเก่าทุกยี่ห้อเพื่อนำไปเผาทำลายอย่างถูกวิธีนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการวาโก้บราเดย์...
- Advertorial -