Tag: Big Data is the new oil

Big Data ปฎิวัติธุรกิจค้าปลีก [PR]

โลกแห่งธุรกิจปัจจุบัน มีคำกล่าวที่ว่า “Big Data is the new oil” หรือเรียกง่ายๆว่า Big Data คือสินทรัพย์ใหม่ เพราะ Big Data เป็นหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังสำหรับธุรกิจการเก็บข้อมูลผู้บริโภค ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งนำไปสู่การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพในแวดวงธุรกิจค้าปลีกข้อมูลจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ (Visitor traffic) ที่ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออีกต่อไป ธุรกิจศูนย์การค้าต้องการข้อมูลที่มากกว่าเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อเข้าใจ...
- Advertorial -