Tag: baania land

“Smart Buyer-Personalize” ผู้บริโภคยุค Big Data พฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯ ที่นักการตลาดต้องรู้

โลกธุรกิจข้อมูลข่าวสารเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์และวางแผนงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การมีข้อมูลที่มากพอเพื่อใช้ตัดสินใจ ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แต่สิ่งที่ควรจะมีมากกว่าปริมาณ คือ เรื่องคุณภาพของข้อมูล โดยเฉพาะการมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เรื่องของ Big Data จึงเข้ามาเป็นหนึ่งในหัวใจการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ เพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆ เรียกได้ว่า ฉลาดมากขึ้นและเลือกมากขึ้นด้วย จากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารอันมหาศาลบนโลกออนไลน์  สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่องของข้อมูลถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งฝั่งนักพัฒนาก่อนที่จำลงมือทำโครงการขึ้นมา ต้องสำรวจและวิจัยตลาด รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณความต้องการของลูกค้า ส่วนลูกค้าเมื่อต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ต้องหาข้อมูลและเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในอดีตการหาข้อมูลต้องทำในรูปแบบ...
- Advertorial -