Tag: B-Quick

B-Quik B-Strong Together โลหิตหนึ่งคนให้ต่อลมหายใจหนึ่งชีวิต [PR]

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้มาบริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงอย่างมาก บริษัท บี-ควิก จำกัด จึงร่วมมือกับฝ่ายชันสูตรโรคกลาง และธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อรับบริจาคโลหิต ณ บี-ควิก สำนักงานใหญ่ โดยมีพนักงาน บี-ควิก  ตั้งแต่ระดับบริหาร ถึงฝ่ายปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต กันตลอดทั้งวัน และยังมีแขกพิเศษที่มีจิตอาสา มาเข้าร่วมบริจาคด้วย...

คิดส์ซาเนีย ร่วมกับ บีควิก ผสานพลังสานฝัน18 เยาวชนหัวใจรักความเร็วผู้ผ่านเข้ารอบ โครงการ“B-Quik Racing Junior 2019” [PR]

มร.เดนิส จู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ (ที่ 3 จากซ้าย) และ จิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ(ที่ 4 จากซ้าย) รวมพลังสานฝันเยาวชนหัวใจรักความเร็ว ร่วมกับ เฮงค์ เจ คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี-ควิก จำกัด(...
- Advertorial -