Tag: Asia Pacific

มาสเตอร์การ์ด เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเอเชียแปซิฟิกลดลง [PR]

  การสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดย MasterCard Index™ (Cosumer Confidence 2014)  ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแปซิฟิกยังคงอยู่ในเชิงบวก ในขณะที่ ความเชื่อมั่นโดยรวมของภูมิภาคนี้ลดลง ซึ่งการลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การสำรวจครั้งก่อน (ครึ่งแรกของปี 2557) ระบุว่าความเชื่อมั่นในภูมิภาคนี้ มีอัตราสูงที่สุดมานานกว่า 10 ปี การเปิดเผยโดย MasterCard Index™ นี้เป็นผลจากการสำรวจในช่วงตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 8,235...

3 เอเย่นซี่ไทย คว้ารางวัล Agency of the Year 2014

Campaign นิตยสารชั้นนำด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด  ประกาศผลรางวัล  Agency of  the Year 2014  ในแถบประเทศ Asia Pacific  เพื่อมอบรางวัลให้แก่เอเย่นซี่ด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาดทีมีผลงานโดดเด่น  โดยคณะกรรมการการตัดสินมาจากมีนักการตลาด(ลูกค้า) และ บรรณาธิการจากนิตยสาร Campaign รวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน  โดยรางวัลแบ่งเป็น People และ Agency  ...
- Advertorial -