Tag: Asia–Pacific Best Practices Awards 2019

ภูมิใจ “ทรู” โอเปอเรเตอร์ไทยรายเดียวที่ผงาดขึ้นรับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับเอเชีย–แปซิฟิกแห่งปี 2019 [PR]

“ทรู “ แบรนด์ไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดย นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขึ้นรับ 2 รางวัลเกียรติยศในพิธีมอบรางวัล Asia–Pacific Best Practices Awards 2019 ณ โรงแรมแชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ โดย “ทรู คอร์ปอเรชั่น” เป็นโอเปอเรเตอร์ไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งปี...