Tag: alexa amazon

5 เทรนด์เปลี่ยนโลก เมื่อเทคโนโลยีสั่งงานด้วย ‘เสียง’ กำลังจะมา

ยุคของเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงพูดกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลการวิจัยทั่วโลกโดยเอเยนซีในเครือดับบลิวพีพี ได้แก่ เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน, มายด์แชร์และกันตาร์ยังพบว่าผู้บริโภคในโลกอันเร่งรีบของประเทศเศรษฐกิจในเอเชีย กำลังรับบทเป็นทัพหน้าในการเปิดรับเทคโนโลยีนี้รายงานฉบับใหม่ที่ชื่อ “สปีค อีซี่” (Speak Easy) ซึ่ง เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน อินโนเวชั่น กรุ๊ป และ มายด์แชร์ ฟิวเจอร์ส ร่วมกันจัดทำขึ้น เปิดเผยว่าร้อยละ 45...