Tag: Ais Top 200 World’s Best Employers 2019

เอไอเอส ยืนหนึ่งเพียงรายเดียวติดอันดับ Top 200 สุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลก World’s Best Employers 2019 [PR]

ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายการ Transform องค์กรสู่การเป็น Digital Life Service Provider ที่มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ส่งผลให้ “เอไอเอส” เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ติด Top 200 จากการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างแห่งปีระดับโลก Global 2000 : World’s Best Employers 2019...
- Advertorial -