Tag: Airport Rail Link

กว่าจะมาเป็น “รถไฟฟ้า” และ ทำความรู้จักรถไฟฟ้า 4 ประเภทรอบตัวคุณ

หลายคนอาจสงสัยว่า "รถไฟ" กับ "รถไฟฟ้า" มีความแตกต่างกันอย่างไร พามาไขข้อข้องใจกับความแตกต่างของรถไฟกับรถไฟฟ้า และความแตกต่างของรถไฟฟ้าที่วิ่งในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรบ้านเรากันเถอะ"รถไฟฟ้า" ก็คือรถไฟธรรมดานี่เองความจริงแล้ว รถไฟฟ้าก็คือรถไฟธรรมดา เพียงแต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Prime Mover) เหมือนเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถเหมือนรถไฟธรรมดา รถไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจใช้พลังงานรูปแบบอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ใช้พลังน้ำ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหินชีวภาพ และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านทางเลือกที่หลากหลายของแหล่งพลังงานต้นกำเนิดซึ่งสามารถนำมาใช้ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพรถไฟฟ้าใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้า ดังนั้นการเดินรถไฟฟ้าจึงต้องมีการสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) เพื่อลดแรงดันแล้วจึงจะถูกนำมาส่งเข้าระบบการป้อนกระแสไฟฟ้า...