Tag: AI for Education

“ซีพี ออลล์” เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020 ดึงกูรูร่วมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีการศึกษา [PR]

เปิดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563” หรือ CP All Education Forum 2020 รมว.ศึกษาธิการ ติดเครื่อง Active Learning และพัฒนาหลักสูตรและครูด้าน Coding ระดับประถม ด้านซีพี ออลล์ ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพ ดึงกูรูด้านเทคโนโลยีร่วมฉายภาพ “AI...