Tag: มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

“โปลิศน้อย” แชทบอท ก็ช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้

1 ใน 3 ของผู้หญิง และ 1 ใน 4 ของชายไทยยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทั้งทางเพศและทางร่างกาย แต่น้อยคนนักที่จะกล้าแจ้งความดำเนินคดี คุณจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของไทยที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติข่าวหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ.2559 พบคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถึง 466 คดี โดย 83 % ของคดีทั้งหมดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตสถานการณ์ส่วนใหญ่ในทุกประเภทข่าวความรุนแรง ฝ่ายชายมักเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น...
- Advertorial -