Tag: ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก

เอสซีจี จับมือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์โครงการ “ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก” [PR]

เอสซีจี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สถานีตำรวจชนะสงคราม และ 7-eleven เปิดโครงการ “ถนนข้าวสารรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจงดใช้โฟม และถุงพลาสติก” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ถนนข้าวสาร ผ่านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารบนถนนข้าวสารในการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และ CEO บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด...
- Advertorial -