“Specialty Coffee” คลื่นลูกที่สามเขย่าอุตสาหกรรมกาแฟโลก พร้อมถอดกรณีศึกษา “กาแฟดอยช้าง”

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟอยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนาน ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคสมัย “กาแฟ” ยังคงเป็น 1 ใน 3 ของเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกดื่มมากที่สุด (อีกสองประเภทคือ น้ำเปล่า และชา) และเป็นพืชเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ถ้าพูดถึงแหล่งปลูกกาแฟรายใหญ่ของโลก “ประเทศไทย” อาจไม่ติดอันดับท็อป แต่ถ้าพูดถึง “คุณภาพ” รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้กาแฟที่ปลูกจากพื้นที่ต่างๆ ในไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก หนึ่งในนั้นคือ “กาแฟดอยช้าง” กาแฟสัญชาติไทยจากหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย สามารถก้าวออกไปพิสูจน์การเป็น “ตัวจริง” ในอุตสาหกรรมกาแฟระดับโลก ที่วันนี้บนแผนที่กาแฟโลกขยับเข้าสู่ยุค “Third Wave Coffee” เป็นยุคที่ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ “กาแฟคุณภาพสูง” หรือที่เรียกว่า “Specialty Coffee” มากขึ้น Brand Buffet อยากชวนคุณผู้อ่านไปดื่มด่ำสัมผัสพัฒนาการอุตสาหกรรมกาแฟระดับโลก นับตั้งแต่ “คลื่นลูกแรก” เมื่อกาแฟเข้าสู่ยุคการผลิตแบบอุตสาหกรรม กระทั่งในช่วงยุค ’80s เป็นต้นมา การเกิดขึ้นของ “Starbucks” ได้สร้าง Landscape ใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลก … Continue reading “Specialty Coffee” คลื่นลูกที่สามเขย่าอุตสาหกรรมกาแฟโลก พร้อมถอดกรณีศึกษา “กาแฟดอยช้าง”