Tag: VGI

“ดิจิทัลบิลบอร์ด” โตสวนอุตฯโฆษณา สินค้าต่อคิวพรึ่บ

  "ดิจิทัลบิลบอร์ด" แรง สวนกระแสอุตฯสื่อนอกบ้านหดตัว จากปัญหาการเมืองไม่นิ่ง นายกสมาคมป้ายฯชี้ไตรมาส 4 แบรนด์สินค้าจ่อคิวอัดงบฯกระตุ้นยอดขาย ฟาก 4 ยักษ์ผู้ประกอบการโหมลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สื่อ เติมสีสันใส่นวัตกรรม ลุยเปลี่ยนจอแอลอีดี สร้างความคุ้มค่าด้วยไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และนั่นทำให้ "สื่อนอกบ้าน"กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในยุคหลัง ซึ่งครอบคลุมถึงสื่อโฆษณา ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้า, สื่อเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดิน เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาด ที่สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าโดยเฉพาะป้าย "ดิจิทัลบิลบอร์ด"...
- Advertorial -