Tag: TMA

ทีเอ็มเออัพเดทเทรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0 [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ ระบุการบริหารจัดการด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามารุกล้ำและแทรกแซงในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้องค์กรไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทีเอ็มเอจึงได้เชิญสปีคเกอร์ชื่อดังด้านการสำรวจและวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจเข้ามาเผยแพร่เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ พร้อมทั้งผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมเปิดมุมมองการบริหารงานยุคใหม่ ในงาน TMA DAY 2017 : Business Context in the Speedy Worldหัวข้อ “Talent Mobility: Changing Workforce Demographics...

TMA จัดเวที Women’s Leadership Forum 2017 – Thailand [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA จัดเวที Women’s Leadership Forum 2017 – Thailand โดยร่วมกับสถาบัน International Association of Exhibitions and Events (IAEE) ประเทศสหรัฐอเมริกา เชิญผู้หญิงประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพ เผยมุมมอง และแนวคิดจากประสบการณ์ ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อช่วยเปิดมุมมองให้ได้เข้าใจแนวคิดของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน...

TMA เผยมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ จัดเวทีผู้หญิงมากความสามารถ Women’s Leadership Forum 2017 [PR]

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวว่า บทบาทผู้หญิงในสังคมปัจจุบันมีความชัดเจนมากกว่าอดีตหลายเท่าตัว และยังมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจภาพรวมและสังคมโดยรอบ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่างให้การยอมรับผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้แสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างเต็มที่  โดยงาน Women’s Leadership Forum 2017 - Thailand เป็นงานที่ทีเอ็มเอร่วมกับสถาบัน International Association of Exhibitions...

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างพลังให้กับตนเองและผู้อื่น Leadership Energy Summit Asia – Thailand 2017 [PR]

ประสบการณ์ของผู้นำที่ได้ก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตมามากมายถูกถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและคนรุ่นใหม่บนเวที  Leadership Energy Summit Asia - Thailand 2017  ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมมือกับ สถาบัน The ICLIF Leadership and Governance Centre (สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนให้ได้ค้นพบและดึงพลังแห่งผู้นำในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

ทีเอ็มเอ จัดงานจุดประกายพลังแห่งผู้นำ The Leadership Energy Summit Asia -Thailand 2017 [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) และสถาบัน The ICLIF Leadership And Governance Centre ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกันจัดงาน  The Leadership Energy Summit Asia Thailand 2017 (LESA) ครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดงานเมื่อปีที่แล้ว...

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเวทีสัมมนา Global Business Dialogue: Sustainable Development Goals [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาความยั่งยืนโดยลักษณะของการจัดงานเริ่มจากการให้ความรู้ด้านการสร้างความยั่งยืนแบ่งเป็น 5 หัวข้อคือ People, Planet, Prosperity, Peace และ Partnership ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี TMA ได้เลือกประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้...

TMA เชิญกูรูยักษ์ใหญ่เผยประเด็นสำคัญของระบบไอซีที Leading Digital Transformation: From Idea to Action [PR]

TMA ผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ หวังยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านไอซีทีสู่ระดับสากล โดยได้มีการจัดงานสัมมนา Leading Digital Transformation : From Idea to Action เปิดมุมมองจากผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านไอซีที และจัดงานมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards เชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการนำระบบไอซีทีมาใช้บริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่อง 9 ปีเต็มนางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์...

TMA เชิญกูรูแนะกลยุทธ์ไอซีทีเพื่อสร้างความโดดเด่นเชิงศักยภาพขององค์กร พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน“Thailand ICT Excellence Awards 2017” [PR]

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2017”  เพื่อยกย่องสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการ  พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดมความคิดเห็นของนักบริหารไอทีชั้นนำที่มีต่อสถานการณ์ด้านไอทีในยุคปัจจุบัน  โดยเปิดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ “Thailand ICT Management Forum” ภายใต้คอนเซปต์”Leading Digital Transformation : From Idea to...