Tag: The Neighbourhood บางกะดี

“เดอะ เนเบอร์ฮูด บางกะดี” ปลอดภัยดีด้วยหุ่นยนต์ Mr. Holmes!

เพราะ “ความปลอดภัย” ของผู้อยู่อาศัยคือหัวใจของ SC Asset และเมื่อ SC Asset ไม่ได้เป็นเพียง Developer แต่เป็น Living Solutions Provider การนำนวัตกรรมสุดล้ำมายกระดับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้น“Mr. Holmes” หุ่นยนต์ตรวจการณ์ อัจฉริยะจาก SC Asset เป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการ “เดอะ เนเบอร์ฮูด บางกะดี” ที่จะเป็นตัวอย่างการยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยแห่งแรกของไทยMr....

ตามดู! SC ASSET x CEA ใช้พลังดีไซน์ แก้ปัญหา “เมือง” ในงาน Bangkok Design...

"กรุงเทพ" เป็นเมืองที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหา "เมือง" ที่แสนจะซับซ้อนในแบบของเราเอง ทางออกจึงไม่อาจใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้น แต่ต้องหลอมรวมเอาพลังและความคิดสร้างสรรค์ทุกด้านเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็น Solutions เพื่อทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลง นี่เองจึงเป็นที่มาของงาน Bangkok Design Week 2019 ซึ่งมุ่งเน้นเอาความคิดสร้างสรรค์รอบด้านมารวมกัน เพื่อผสานพลังสู่อนาคตหรือ Fusing Forward ซึ่งเป็นธีมของงานในปีนี้ และภายในงานก็มีผู้ให้การสนับสนุนมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ SC...