Tag: TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ

TCP ชวนคนรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมที่ต้นเหตุ กับโครงการ “TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ”

คนเมืองอย่างพวกเรา เวลาได้ยินข่าวปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรเดือดร้อน พืชสวนไร่นายืนต้นตาย คงได้แต่รับฟังผ่านๆ เพราะคิดว่าปัญหาเหล่านี้ไกลตัวเกินไป แต่ถ้าปีไหนฝนตกหนักกระหน่ำซ้ำเติมด้วยน้ำเหนือไหลบ่าอีก กรุงเทพฯจะกลายเป็นทะเลทันที นั่นจึงถือเป็นความทุกข์แสนสาหัสของคนเมืองแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรหรือคนเมือง  ล้วนสืบเนื่องมาจาก “น้ำ”ทั้งสิ้นนี่คือสัญญาณเตือนให้เราทุกคนต้องหันมาสนใจปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังเสียที เพราะมีหลายมิติและกระทบกับทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน เพราะยังมีอีกหลายคนไม่ทราบว่าที่จริงแล้ว ปริมาณฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมาก แต่สามารถกักเก็บไว้ได้เพียง 5.7% ของฝนที่ตกลงมาเท่านั้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่ทำให้เราบริหารจัดการน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควรTCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำประเด็นสำคัญของปัญหาเรื่องน้ำคือ “ลุ่มน้ำ” หรือพื้นที่รับน้ำฝนกำลัง “ป่วย” แต่พื้นที่ลุ่มน้ำกลับไม่ได้รับการพยาบาลดูแล...