Tag: TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

ผ่าแนวคิดโปรเจ็กต์ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” มุ่งเน้นจัดการ “ลุ่มน้ำ” คืนความสมดุลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงพถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง “ความยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในทุกมิติกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว(Snack)ที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี เช่น แบรนด์กระทิงแดง(เรดบูล) เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ และซันสแนค เป็นต้น ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และเป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอยางต่อเนื่องหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของปี 2562 คงต้องยกให้การเปิดตัวโครงการ “TCP...
- Advertorial -