Tag: scg

เอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ปีที่ 21 [PR]

เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง และชุมชนหนองแฟบ จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อาทิ...

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้าประจำปี “SCG Chemicals Digest” [PR]

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานจัดงานสัมมนา “SCG Chemicals Digest” ภายใต้หัวข้อ “Innovative Product for a Better Living” เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคจากมุมมองการทำการตลาดของแบรนด์ “ซีกัล” โดยมีนายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์...

เอสซีจี ร่วมลงนาม “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” [PR]

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน และนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  พร้อมด้วยองค์กรผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท...

เอสซีจีกวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Excellence Recognition Awards 2013 [PR]

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี และคุณวัชระ เอี่ยมสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานวางแผนกลาง เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีที่เอสซีจีสามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก 3rd Asian Excellence...

หลังคา “ตราช้าง” พาบุกตะลุย กิน เที่ยวฮ่องกง [PR]

นพดล แก้วทับทิม Chief Operation Officer (COO) เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นำผู้บริหารจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ร่วมทัศนศึกษาที่ฮ่องกง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ สักการะเทพเจ้า และลิ้มลองสุดยอดเมนูของฮ่องกง เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีให้กันเสมอมา
- Advertorial -