Tag: scg

เอสซีจี เปเปอร์ เดินหน้าขยายตลาด พร้อมดัน Dissolving Pulp คุณภาพระดับโลกรายแรกในไทย [PR]

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ ร่วมแถลงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เปเปอร์ ในปี 2557 โดยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนสายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มุ่งขยายตลาดรองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมพัฒนานวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มตอบสนองผู้บริโภคล่าสุด ส่ง Dissolving Pulp คุณภาพสูงมาตรฐานระดับโลกบุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ...

เอสซีจีมอบเงิน 5 ล้านเปโซแก่กาชาดฟิลิปปินส์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว [PR]

  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี มอบเงิน 5 ล้านเปโซ หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท แก่กาชาดฟิลิปปินส์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอร์บนเกาะโบฮอล และเกาะเซบูในเขตเซนทรัลวิซายา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมียอดผู้ได้รับผลกระทบกว่า 600,000...

SCG รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โครงการ SCG Excellent Internship รุ่นที่ 13 [PR]

  เอสซีจี (SCG) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทต่างๆ ในเอสซีจี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต ด้วยการคิดจริง ทำงานจริง พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล จริยธรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม โดยทีมรุ่นพี่มืออาชีพที่พรั่งพร้อมประสบการณ์ ในโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 13 บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี”น้อง ๆ...

เอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ปีที่ 21 [PR]

เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง และชุมชนหนองแฟบ จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อาทิ...

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้าประจำปี “SCG Chemicals Digest” [PR]

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานจัดงานสัมมนา “SCG Chemicals Digest” ภายใต้หัวข้อ “Innovative Product for a Better Living” เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคจากมุมมองการทำการตลาดของแบรนด์ “ซีกัล” โดยมีนายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์...

เอสซีจี ร่วมลงนาม “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” [PR]

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน และนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  พร้อมด้วยองค์กรผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท...

เอสซีจีกวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Excellence Recognition Awards 2013 [PR]

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี และคุณวัชระ เอี่ยมสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานวางแผนกลาง เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีที่เอสซีจีสามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก 3rd Asian Excellence...

หลังคา “ตราช้าง” พาบุกตะลุย กิน เที่ยวฮ่องกง [PR]

นพดล แก้วทับทิม Chief Operation Officer (COO) เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นำผู้บริหารจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ร่วมทัศนศึกษาที่ฮ่องกง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ สักการะเทพเจ้า และลิ้มลองสุดยอดเมนูของฮ่องกง เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีให้กันเสมอมา