Tag: N Health

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง [PR]

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาจังหวัดระยอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่างๆตามโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลักของประเทศ...

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV’s เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน [PR]

N Health โชว์นวัตกรรม HAPYBOT หุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล ชูระบบ AGV's เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลังทดลองระบบพบประสิทธิภาพการทำงานเยี่ยม มีความปลอดภัยครั้งแรกในงาน “เฮลท์แคร์ เรียนรู้ สู้โรค 2019”บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ร่วมสนับสนุนงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019” งานแฟร์สุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2019” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นงานที่รวมพันธมิตรสุขภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งหวังให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพและรู้เท่าทันโรคในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร โดยจะจัดขึ้นในวันที่...

N Health เปิดตัวระบบ E-Sourcing ในอุตสาหกรรมสุขภาพ [PR]

คุณวิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า บริษัทได้นำร่องพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-Sourcing) พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาโซลูชั่นอื่น ๆ เป็นแพลตฟอร์ม Digital Procurement และเตรียมเปิดเว็บไซต์การบริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านซัพพลายเชนทั้งระบบสำหรับ N...
- Advertorial -