Tag: MUJI ไอคอนสยาม

MUJI เปิดสาขาใหม่ ไอคอนสยาม หนุนคนไทยเข้าถึงมากขึ้น [PR]

MUJI เดินกลยุทธ์ นำคนไทยเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ล่าสุดเปิดตัวสาขาใหม่ ไอคอนสยาม ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ 1,300 ตร.ม. จัดหนักครบทุกกรุ๊ปไอเท็มสินค้ากว่า 6,193  รายการ ครบทุกบริการจาก MUJI อาทิ Labo สาขาที่ 3 รวมเสื้อผ้าที่ใช้ได้ทุกโอกาส โซนอาหารท้องถิ่นจัดเต็ม 154 รายการ ของดีหาทานยากทั่วประเทศไทยสาขาที่ 6 หนุนผู้ประกอบการไทยเติบโตไปด้วยกัน...
- Advertorial -