Tag: Mindshare

เจาะ 8 เทรนด์สุขภาพ 2013

  มายด์แชร์ (Mindshare)  เอเเย่นซี่ด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยผลสำรวจเทรนด์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ในปี  2013 "Health & Wealthness 2013"  พบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างชัดเจนแต่ใช้ชีวิตสวนทาง  เช่น ออกกำลังกายน้อยลง  ทานผักผลไม้น้อยลง  เนื่องจากวิถีคนเมืองมีมากขึ้นในประเทศ  เร่งรีบจากการทำงาน  และเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่า  มีผลให้กระแสความงามที่มาซื้อได้รวดเร็วเป็นที่นิยมมากกว่าพฤติกรรมการออกกำลังกาย   8 เทรนด์สุขภาพ และ วิธีการสื่อสารกับผู้่บริโภคแต่ละเทรนด์  มีดังนี้1...

คนยอมเป็นหนี้ สร้างอิมเมจให้ตัวเองโตมากที่สุด [งานวิจัย]

   ปัทมวรรณ สถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มายด์แชร์ กล่าวว่า “เราทราบกันทั่วไปว่าประชากรไทยปัจจุบันมี 64 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและเรากำลังเข้าสู่ช่วงของการมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 อยู่ถึง 39%ของประเทศ และเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่อยู่ที่  29%ของประชากรทั้งหมด หมายถึงการที่เราจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ยุคที่ประเทศกำลังจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น และทั้งนี้เราก็ทราบดีว่ากลุ่มคนทำงานใช้แรงงานมีจำนวนเท่ากับ 2...

หญิงมีฐานะช๊อปของหรู เพราะเชื่อมั่นคุณภาพ (งานวิจัย)

  มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร เผยถึงผลวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้หญิงที่มีฐานะ  "Power of The Purse" ซึ่งทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 80,000 บาท อายุ 40-59 ปี (กลุ่มที่มีฐานะทั้งชายและหญิงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนับเป็น 10% ของประชากรในประเทศ)  สรุปได้ดังนี้แนวคิดและพฤติกรรมหลักของกลุ่มนี้ผู้หญิงกลุ่มที่เป็นผู้บริหาร ไม่ค่อยมีเวลา โดยผู้บริหารที่มีลูกจะใช้เวลาที่เหลือกับลูก และส่วนที่เป็นโสดและไม่มีลูกจะใช้เวลาที่เหลือให้รางวัลกับตัวเองโดยอาจใช้เวลากับสามีหรือเพื่อน  ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการจะค่อนข้างบริหารเวลาในการทำงานและเวลาส่วนตัวได้ดีกว่า...
- Advertorial -