Tag: Media Intelligence

กรณีศึกษา “คู่สร้าง คู่สม” ปิดตำนาน 38 ปี กับบทเรียนที่คนทำธุรกิจต้องรู้ เมื่อใดควร “ถอย”

หลังมีกระแสข่าวว่านิตยสาร "คู่สร้าง คู่สม" จะปิดตัวลงเกือบตลอดสัปดาห์ จนเมื่อ 16 ธันวาคม 2561 คุณดำรง พุฒตาล เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ได้ออกมายืนยันในรายการ มองรอบด้าน สุดสัปดาห์ ช่อง TNN 24 ตอน "ปิดตำนาน คู่สร้าง คู่สม" โดยกล่าวว่า “คู่สร้าง คู่สม” จะลาแผงอย่างแน่นอน หลังจากวางจำหน่ายฉบับที่...

ธุรกิจสื่อทรุดหนักรอบ 10 ปี! คาด “ทีวี” เหลือ 15 ช่อง ช่องเด็ก-ข่าว อาจหลุดอยู่ในมือกลุ่มทุน

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อ และเม็ดเงินโฆษณาปีนี้ เผชิญภาวะซบเซาหนักสุดในรอบ 10 ปี ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ โดย “มีเดีย อินเทลลิเจนซ์” (Media Intelligence : MI) ประเมินสถานการณ์ เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อรวมกันในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – สิงหาคม 2560) มีมูลค่า 59,284...

นักการตลาดต้องรู้ คนวางแผนสื่อต้องปรับตัว! MI ชี้ หมดยุค Mass Media ปี 2017 เข้าสู่ยุค...

คุณภวัต เรืองเดชวรชัย  ผู้อำนวยการธุรกิจ-สายงานการวางแผน และกลยุทธ์สื่อโฆษณาบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด หรือ MI หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการซื้อ – ขาย สื่อโฆษณา และวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดในประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีต เราคงทราบถึงอิทธิพลของ Mass Media เป็นอย่างดี ว่าทำหน้าที่เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมาก ทั่วประเทศ และเกือบทุกเพศทุกวัยในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งในปัจจุบัน Mass Media กำลังจะหมดไป และถูกเปลี่ยนหน้าที่เป็น segmented media ทำหน้าที่เข้าถึง...
- Advertorial - ADFEST 2020