Tag: Lifestyle

หรือความคิดสร้างสรรค์จะสัมพันธ์กับการนอนน้อย?

ลักษณะทางบุคลิกภาพหรือหลักพันธุศาสตร์กันแน่ที่กำหนดให้ผู้ที่มีอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายมักนอนน้อยกว่าคนทั่วไป?หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่น ศิลปิน นักประดิษฐ์ นักออกแบบ คุณคงชินกับการนอนน้อยไปจนถึงการนอนไม่หลับ ซึ่งมักเกิดกับคนในวงการเป็นจำนวนมาก มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีเหตุผลมากกว่านั้นที่กำหนดพฤติกรรมการนอนของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเราพบว่ามีปัจจัย 2 ตัวที่เป็นเหตุ นั่นคือทั้งเรื่องของพันธุกรรมและบุคลิกภาพ คนดังผู้นอนน้อย มีรายงานว่าคนสำคัญในประวัติศาสตร์ต่างๆ หลายคนมีชั่วโมงรวมของการนอนตลอดชีวิตน้อยกว่าคนทั่วไปมาก เช่น Thomas Edison, Leonardo Da Vinci และ Nikola Tesla เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีชีวิตรอดจากการนอนเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน...