Tag: Life ลาดพร้าว

เผยตัวอย่าง 3 นักธุรกิจ ผ่าน Platform of Success เพราะความสำเร็จก้าวแรกอยู่ที่วิธีคิด 

เพราะว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ มีความต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผ่านผลงานสร้างสรรค์ หรือการใช้เทคโนโลยีมาก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาล และผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่แรงฝัน ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง AP ได้ทำเว็บไซต์ http://www.platformofsuccess.com/ รวบรวมเอาแนวคิดของนักธุรกิจรุ่นใหม่ 3 คนจาก 3 วงการ ที่มาแชร์แนวคิดในการสร้างความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความสำเร็จที่น่าสนใจจากท่านอื่นมาให้ติดตามกันอีกเร็วๆนี้https://www.youtube.com/watch?v=67ZEq61uuMw เริ่มกันที่ ท่านแรก แนท-วสุ วิรัชศิลป์ เจ้าของ VaSLab Architecture ที่กล่าวได้ว่า...
- Advertorial -