Tag: Circular Economy

SCG คว้ารางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยม 2018 เป็นปีที่ 6 และ Best SDGs Reporting ต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular...

เอสซีจี ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2018 (Sustainability Report Award) 6 ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลประเภท AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล Best SDGs Reporting ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

สร้างบ้านให้ “ปลา” แปลงขยะ คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เพิ่มรายได้ให้ชาวประมง

ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยนับเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีมาตรการจากทางภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยาวแต่จำนวนการใช้พลาสติกกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตกลงสู่ท้องทะเล ในปีนี้ เอสซีจี ได้ร่วมกับภาครัฐและชุมชนประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที... จิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี” ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ จ.ระยอง โดยกิจกรรมในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ของเอสซีจี ซึ่งมุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด...

“ReTuna Återbruksgalleria” ห้างขายสินค้ารีไซเคิลแรกของโลก ปฏิวัติชอปปิงสู่ยุคเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในประเทศสวีเดน ที่เมือง Eskilstuna มีห้างสรรพสินค้าใหม่เกิดขึ้น ชื่อว่า “ReTuna Återbruksgalleria” เป็นที่สนใจของชาวเมือง ที่เข้ามาดูและซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ดูเผินๆ ก็ไม่น่าแตกต่างจากห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าในเมืองไทย หรือประเทศอื่น แต่ถ้าเจาะลึกที่มาที่ไป และเมื่อเดินเข้าไป จะพบว่า “ReTuna Återbruksgalleria”...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020