Tag: branding

ปั้น “ขี้” ให้เป็น “แบรนด์”

โดยทั่วไปแล้ว คงไม่มีใครนำ อุจจาระ หรือ "อึ" หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า "ขี้"  มาใช้ประโยชน์เชิงการตลาด หรือ การโฆษณา  เนื่องจากดูเหมือนจะสกปรกและไม่น่าพิศสมัยเท่าที่ควร  แต่รู้ไหมว่ามีนักออกแบบและพัฒนา นำ "อุจจาระ" มาปั้นเป็นแบรนด์ให้เกิดมูลค่าได้ด้วย Mind Design บริษัทกราฟิคดีไซน์ ในกรุงลอนดอน  ทำโปรเจ็ค ปั้นแบรนด์  "อุจจาระ" ด้วยการเริ่มต้นจากไอเดีย  "We Know...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020