Tag: ​ โฆษณาวันครู

โฆษณาสุดซึ้งจากฟิลิปปินส์ มีวันนี้ได้เพราะ "คุณครู"

PLDT บริษัทโทรคมนาคมของฟิลิปปินส์ส่งโฆษณาเพื่อร่วมระลึกพระคุณของครูเนื่องในวัน National Teachers Month พร้อมๆ กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน CSR ขององค์กรภายใต้ชื่อโครงการ "Gabay Guro" casino online (Guide the Teachers) ซึ่งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งเชื่อมต่อด้วยระบบบอร์ดแบนด์และให้ทุนกับทั้งครูอบรมกับทุนการศึกษากับนักเรียนโดยกิมมิคที่สำคัญของโฆษณาชิ้นนี้ก็คือมีครูจริงๆ ร่วมแสดงใน TVC มากกว่า 100 คน  โดยงานนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Saatchi...
- Advertorial -