Tag: ​ ธุรกิจส่งออก

ทำความรู้จัก PM Award รางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ส่งออกดีเด่นของไทย การันตีจากนายกรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  รับลูกจากรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มกำลัง ด้วยโครงการคัดสรรผู้ประกอบการส่งออกไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าร่วมการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 หรือ PM Award 2017) โดยปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด LEADING THE WAYสำหรับรางวัล PM Award  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ...

ไทยพาณิชย์เผย 3 แนวทาง “วางหมากประเทศไทย สู่การเติบโตที่ยั่งยืน”

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์หรืออีไอซี (EIC) จัดงานสัมนาประจำปี EIC Conference: Thailand in Transformation เหตุผลที่ทางไทยพาณิชย์มองว่าประเทศควรถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวขนานใหญ่ก็เพราะปัญหาที่รุมเร้าหลายด้าน รวมทั้งการพัฒนาของประเทศอื่นๆ ที่กลายเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของประเทศไทยดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ Chief Econamist และผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่ AEC เป็นโอกาสและข้อควรระวังสำหรับประเทศไทย เพราะเป็นพื้นที่ของตลาดใหม่ๆ ที่กำลังเติบโตแต่ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านของเราก็กลายเป็นคู่แข่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามที่มีจุดเด่นด้านค่าแรง สำหรับประเทศไทยสินค้าที่เคยสร้างรายได้ให้กับ...
- Advertorial -