Tag: ๋JUMC NEXT 11

JUMC NEXT 11 โครงการจำลองหลักสูตร MBA ระยะเวลา 1 เดือน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง17 มี.ค. 2559...

JUMC NEXT เกิดจากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งโครงการ JUMC NEXT ซึ่งเป็นโครงการจำลองหลักสูตร MBA Chula ในระยะเวลา 1 เดือน โดยปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 11 ของโครงการคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา...